U bent hier

Backup oudercomité gegevens en scripts

  • Boekhouddata zit in een GNUCash MySQL database. Deze database heeft de naam "gnucash" op localhost (user gnucash, paswoord zit in de passwordlist).
  • GNUCash is voor sommige zaken niet zo efficiënt in rapportering. Daarom heb ik zelf een scriptje gemaakt dat alle data uit het boekhoudsysteem haalt en naar één .csv schrijft, dewelke als database-inputfile voor een spreadsheet geldt (de spreadsheet 'Financieel overzicht.xls' in folder ~/Documents/oudercomité/boekhouding/GNUCashReporting (symbolic link in ~:ocrep). Na een export van data naar .csv dient in Excel een refresh gedaan te worden van alle tabs en dan zijn alle rapporten weer up-to-date.

Uitvoeren van de backup

  • Op mijn laptop, ga naar terminal
  • Ga naar folder ~/Documents/oudercomité/boekhouding/GNUCashReporting (symbolic link in ~: ocrep)
  • run script ./backup

Nu zijn er twee bestanden gemaakt in de folder ~/Documents/oudercomité/boekhouding/GNUCashReporting/data:

  • gnucashbackupyyyymmddhhiiss.sql, bevattende alle GNUCash data
  • wwwezelyyyymmddhhiiss.tar, bevattende alle .php-code voor het export-script

Backup van de backup

De backup-bestanden staan uiteraard nu op dezelfde harde schijf als waar de database en de scripts staan, dus in geval van diefstal of hard-disk-crash ben je nog evenver van huis, daarom dat folder ~/Documents gemonitored wordt door UbuntuOne en automatisch op een beveiligde folder op het internet wordt gebackupped.

OC area: